Bestanden openen in digitaal dossier met windows 10

Soms komt het voor bij gebruiker dat zij bestanden, die in het digitaal dossier staan, niet kunnen openen. Dit kan voorkomen bij gebruikers die windows 10 gebruiken.

In Maex wordt nu de volgende werkwijze gebruikt:

1. Eerst wordt de extensie bepaald van het te openen bestand.


2. Via de windows-registry wordt bepaald welk programma hiervoor standaard gebruikt wordt:
    Bijvoorbeeld: Programma = HKEY_CLASSES_ROOT\.JPG


3. Via de registry wordt bepaald hoe het programma geopend dient te worden:
    Bijvoorbeeld: HKEY_CLASSES_ROOT\programma\shell\open\command


4. Indien dit geen geldig opstartcommando oplevert dan wordt het volgende geprobeerd:
    programma = HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.JPG\UserChoice,ProgId
5. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\programma

 

 


6. Als dit nog geen geldig opstartcommando oplevert dan dient u in Maex zelf het programma in te stellen.

Ga naar menu: Bestand > Tabelonderhoud > Extensies

Voer de extensie in zonder punt dus bijvoorbeeld JPG

Voer het volledige pad in van het programma wat hiervoor gebruikt dient te worden.

(de Windows Photoviewer kunt u als volgt instellen: %SystemRoot%\System32\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll", ImageView_Fullscreen %1)

Voer eventueel de computernaam in, als het om een specifieke computer gaat waarbij de problemen zicht voordoen.