FIT

Mmp

 

Maex Import Module

 

Met deze Module kunt u aanvragen in XML-formaat vanuit een webformulier inlezen.

De aanvragen kunnen automatisch worden opgehaald en ingelezen.

 

A) Importeren XML files

Kan op 2 manieren:

- U heeft de XML files op uw netwerk beschikbaar

- U richt een FTP server in of maakt gebruikt van een FTP server. Via een website wordt de aanvraag in XML formaat op deze FTP server geplaatst. Maex zal de XML file dan van deze FTP server afhalen en inlezen in Maex.

LET OP: Deze FTP server beheert u of uw webbouwer zelf. Dat doet FIT Solutions niet.

B) Opmaak van het Maex Import XML-bericht

Ga voor de opmaak van de XML naar maex_import_standaard.xml (dit is een voorbeeld).

Klik hier voor een xsd schema van het te importeren XML file.

Het veld <Extern_id> uit de sectie Algemeen mag u alleen gebruiken in overleg met FIT Solutions bv.

Hierin staan ook toelichting en opmerkingen m.b.t. de opmaak.

De XML is gebaseerd op de FDN standaard, maar wijkt daar in veel gevallen van af.

Een voorbeeld hiervan is Woonstiuatie, wat in maex import veel eenvoudiger is opgelost:

Woonsituatie FDN Methode Maex Import Methode
Koopwoning
<EigenWoning>J</EigenWoning>
<Hypotheek>J</Hypotheek>
<BrutoMndHypotheek>397.59</BrutoMndHypotheek>
<WoonSituatie>1</WoonSituatie> <WoonLasten>397,59</WoonLasten>
Huurwoning
<EigenWoning>N</EigenWoning>
<Hypotheek>N</Hypotheek>
<HuurMnd>450.00</HuurMnd>
<WoonSituatie>2</WoonSituatie> <WoonLasten>397,59</WoonLasten>

De FDN-Datacatalogus vindt u hier.

C) De sectie [Import] in maex.ini

Indien <MaexInfo> in de XML leeg is, worden de standaardwaarden uit de maex.ini gebruikt.

[Import]
produkt_id=845
status_id=15
tp_id=01
bron_id=01
gebruiker_id=03
subagent_id=01
verkoper_id=16

D) Instellingen Import in Maex

Verschillende zaken m.b.t. Import kunt u in Maex instellen via Bestand > Instellingen > Import

1) Ingelezen berichten opslaan in een backup folder (aan laten staan !)

2) Backup bestand hernoemen (aan laten staan!)

3) Hier kunt u kiezen of u een in te lezen aanvraag wel of niet wilt laten ontdubbelen. Ontdubbelen gaat op basis van de combinatie van postcode+huisnummer en geboortedatum.

4) Zet het vinkje aan indien u wilt dat na het importeren van een klant direct de folder(s) voor het digitaal dossier moeten worden aangemaakt.

5) U kunt zelf nog voor IEDERE import tekst toevoegen die in het dossier van een aanvraag wordt bijgezet.

6) Dit zijn de instellingen voor de FTP server die bovenaan deze pagina reeds is besproken.

7) Vergeet niet na eventuele wijzigingen op de knop opslaan te drukken.

Problemen bij import.

Als het importbestand niet meer geimporteerd wordt, dan kan de oorzaak liggen in een gewijzigde mailserver of instellingen daarin. U kunt dan het beste de maex.ini aanpassen in de sectie [import]. U wijzigt de instelling substitute of voegt deze instelling toe als volgt:

[import]
substitute=123

 

 

Neem bij vragen contact op met onze Servicedesk