Maatschappij Data

Ga naar menu: Bestand > Extra > Maatschappijen Databestand inlezen.

Het volgende scherm wordt getoond. Balder naar het aangeleverde bestand en klik op 'importeren'.

Het bestand wordt ingelezen in Maex en Excel wordt geopend met alle posten die niet gematcht konden worden met Maex. Deze matching is op basis van contractnummer.

Indien u de volgende melding krijgt, dan zitten er hoogst waarschijnlijk meerdere records met hetzelfde contractnummer in.

Als het importeren gelukt is gaat u vervolgens naar het zoekscherm en kies voor 'Vooraf gedefinieerde SQL's uitvoeren'.

Er verschijnen nu 2 SQL-opdrachten. MijDatalijst1 is een uitgebreide lijst en MijDatalijst2 is een lijst die minder kolommen toont.

Selecteer een SQL-opdracht en vul de selectiekriteria in: