Nazorg

In versie 9.3 zijn er meer mogelijkheden voor de 'Nazorg':

1. Importmogelijkheden.

Het maatschappij-databestand wordt momenteel aangeleverd door Interbank en Alfam. U kunt deze blijven importeren. Daarnaast kunt u nu ook eigen excelbestanden inlezen met de velden: Contractnr, Saldo, Rente en periode. Voor gebruikers van de provisielijst module wordt het maatschappijbestand geupdate nadat een provisielijst is vergeleken in Maex. Op deze manier heeft u dus altijd het juiste saldo. Helaas wordt de jaarrente niet meegeleverd in de provisielijst en zal derhalve ook niet verschijnen in het maatschappij-databestand.
Handmatig ingevoerde saldo's (via de saldo-knop in het kredietenscherm) zullen ook het maatschappijbestand updaten.

Bij aanvang zullen nog niet alle saldo's van uw lopende posten in het systeem staan. Als u gebruik van de provisiemodule kunt u de updatecode provisie2mijdata via menu: Bestand > Update > Update programmatuur gebruiken om maatschappijbestand te updaten aan de hand van al uw (vergeleken) provisielijsten.

 

2. Segmentatie.

U kunt dossiers verschillende kenmerken meegeven. Deze kenmerken kunt u zelf aanmaken en via het filterscherm op filteren. Zie: http://www.fitsolutions.nl/support/segmentatie.htm

 

3. Aanpassingen in het filterscherm.

U kunt uw eigen layouts aanmaken voor het filterscherm (Zie: http://www.fitsolutions.nl/support/filter layout.htm) In versie 9.3 is een layout meegeleverd met de naam 'Leencapaciteitsberekening'. Deze kunt u zelf eventueel nog aanpassen. Wanneer u deze layout selecteert kunt u voor de selectie de leencapaciteit laten berekenen via de button 'Leencap.'.

Als bij het filterresultaat een huidig saldo staat vermeld, dan zal het veld 'Leencapaciteit' gekleurd zijn. Rood als het verschil tussen de leencapaciteit en huidig saldo negatief is. Oranje als het binnen een instelbare grens is (Standaard 5.000 euro). Groen voor alle records die buiten de instelbare grens vallen.

De leencapaciteit wordt alleen bewaard voor de records die voorkomen in het maatschappij-databestand en waarvan het veld 'huidig saldo' is gevuld.

Ook kunt u in het filterscherm filteren op de laatste nazorg datum. Dit is de datum van het laatste record in het dossierlog waarbij is aangevinkt dat dit record om nazorg gaat.

 

4. Dossierlog.

In het dossierlog kunt bij (A) aanvinken of dit record betrekking heeft op nazorg.

Bij (B) is een selectie-item toegevoegd zodat u snel in 1x alle nazorg-records kunt zien.

5. Extra vrije velden.

U kunt zelf 16 velden benoemen, welke u kunt gebruiken/vullen in Maex. Hier kunt u via het filterscherm weer op filteren.

Via menu: Bestand > Tabelonderhoud > Vrije velden kunt u de velden benoemen.

Er zijn 16 velden voor u aangemaakt. Deze zijn genoemd veld1 t/m veld16. U kunt deze omschrijving zelf wijzigen. Tevens kunt u aangeven wat het formaat is van het veld. Tekst, Numeriek (alleen cijfers, zonder komma), Decimaal (Cijfers met komma), Datum en Datum-tijd. Als laatste geeft u aan of dit veld wilt gebruiken/Laten zien.

In het hoofddossierscherm kunt u het icon 'Vrije velden' aanklikken.

Het volgende scherm wordt geopend:

Deze vrije velden worden opgeslagen en gekoppeld aan een hoofddossier. Vervolgens kunt u via het filterscherm hier op filteren.

Open het Filterscherm.

Als u op veld bij (A) klikt, dan wordt het filterscherm geopend voor de vrije-velden. De vrije velden kunt u ook nog opnemen in uw eigen gemaakte layout voor het filterscherm.

De vrije velden kunt u ook in uw import-xml-bestand opnemen. Lees http://www.fitsolutions.nl/support/vrijevelden_importeren.htm