Mmp
 

 

 

 

Prolongatie van leven- en verzekeringsprodukten

 

1) Ga naar menu: bestand > instellingen en selekteer het tabblad 'prolongatie'.

U dient het bovenste selektievakje aan te vinken om de prolongatie-administratie te kunnen gebruiken.
Deze mogelijkheid is er voor de volgende type produkten in Maexadvies:

  • Brand
  • Benzine
  • Sparen / beleggen
  • Varia
  • Medische varia
  • Leven
  • Diversen

U kunt ook aangeven of het prolongatiescherm automatisch opent na openen van het polisscherm. U kunt nog altijd dit scherm openen via menu: polissen > toon prolongatiescherm. De sneltoets hiervoor is CTRL-G.

2) Als u een polisscherm opent dan kunt u of automatisch of handmatig het prolongatiescherm openen:

De ingangsdatum wordt overgenomen vanuit het polisscherm.

Als u een prolongatieperiode wijzigt dan zal de eerst volgende prolongatiedatum worden berekend.

U kunt een premie en een provisiepercentage invoeren voor de rapportage.

U kunt het prolongatiescherm verplaatsen binnen het polisscherm. Als u de button aankikt bij A dan wordt de lokatie opgeslagen en zal de volgende keer dit scherm op dezelfde lokatie worden geopend.

3) Via menu: Extra > Rapportage > Prolongatie verzekeringen verschijnt het volgende scherm:

U selekteert een maatschappij, voert de maand en jaar in waarover u de rapportage wilt hebben.
De uitvoer zal worden weggeschreven als een Excelbestand. U kunt de locatie aangeven waar dit bestand moet worden opgeslagen.
Nadat u op 'OK' klikt zal Excel worden geopend met de gewenste rapportage gesorteerd op naam, voorletters, gebdatum, postkode.

 

Neem bij vragen contact op met onze Servicedesk